Στα 15 χρόνια λειτουργίας της, η ΓΝΩΡΑ κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των μεγαλύτερων κυπριακών εταιρειών, οργανισμών και πολιτικών προσώπων καθώς και διεθνών επιειρηματιών και ξένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Με νέα δυναμική εισήλθε στο 2018 η εταιρεία ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας, έχοντας ολοκληρώσει δύο πολύ σημαντικές αλλαγές που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη μετοχική δομή της ΓΝΩΡΑ, η οποία διευρύνθηκε στη βάση σχεδίου που διαμόρφωσε για λογαριασμό της εταιρείας η PwC. Το σχέδιο προβλέπει σταδιακή μείωση του ποσοστού συμμετοχής των αρχικών μετόχων της εταιρείας, του διευθύνοντος συμβούλου Ανδρέα Χατζηκυριάκου και του γενικού διευθυντή Πάμπου Κασκάνη, με την προσθήκη νέων μετόχων από το δυναμικό της εταιρείας. Βάσει του σχεδίου, πριν την εκπνοή του 2017, τρία στελέχη της ΓΝΩΡΑ, η διευθύντρια επικοινωνίας Σύλβια Καρακατσάνη και οι managing communication consultants Χαράλαμπος Ρωσσίδης και Κύπρος Χατζηαθανασίου, προστέθηκαν στο μετοχολόγιο της εταιρείας.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Ο στόχος που έθεσε η εταιρεία, να είναι το ίδιο αποτελεσματική και να παρέχει την ίδια ποιότητα υπηρεσιών και στα διαδικτυακά και ψηφιακά μέσα, επιτεύχθηκε μέσα από σειρά προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού και συνεργασίας με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες. Σήμερα η εταιρεία δηλώνει έτοιμη να παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν ανάγκες εκπαίδευσης, ανάπτυξης, διαχείρισης και παρακολούθησης ψηφιακών μέσων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΝΩΡΑ Ανδρέας Χατζηκυριάκος χαρακτηρίζει το 2018 πολύ σημαντική χρονιά για την εταιρεία, αφού με τη συμπλήρωση 15 χρόνων από την ίδρυσή της, η εταιρεία εισέρχεται σε μια νέα περίοδο. «Ο στόχος μας, που είναι να βοηθούμε τους πελάτες μας να αξιοποιούν τις ευκαιρίες και να αντιμετωπίζουν τις όποιες πιθανές προκλήσεις, ενεργώντας άμεσα και αποτελεσματικά, προκειμένου να διασφαλίσουν και να προστατεύσουν την εικόνα και τη φήμη τους, δεν αλλάζει. Αυτό που αλλάζει είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούμαστε και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Οφείλουμε να παρακολουθούμε διαρκώς τις εξελίξεις στον τομέα μας, να αναζητούμε νέα κανάλια και να ανιχνεύουμε έγκαιρα το τοπίο, τόσο για μας όσο και για τους πελάτες μας».

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η ΓΝΩΡΑ προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των επικοινωνιακών αναγκών των πελατών της. Σχεδιάζει, διαχειρίζεται και προστατεύει την εικόνα και τη φήμη εταιρειών, πολιτικών σχηματισμών, ατόμων και οργανισμών, προσφέροντας, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες Γραφείου Τύπου, Media Relations, Διαχείρισης Κρίσεων, Lobbying, Παρακολούθηση Επικαιρότητας, ολοκληρωμένα προγράμματα Εσωτερικής Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς και όλων των ειδών εκδοτικές εργασίες.

Η έμπειρη ομάδα επικοινωνίας της ΓΝΩΡΑ, μελετώντας σε βάθος τις ανάγκες κάθε πελάτη και τον τομέα δραστηριοποίησής του, διαμορφώνει το Στρατηγικό Σχέδιο Επικοινωνίας, το οποίο περιλαμβάνει επικοινωνιακούς στόχους, μηνύματα, στοχευόμενα ακροατήρια και εργαλεία / μέσα που πρέπει να χρησιμοποιήσει.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Η ΓΝΩΡΑ είναι μέλος του δικτύου Fipra (Finsbury International Policy & Regulatory Advisers – www.fipra.com) του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού δικτύου οργανισμών παροχής συμβουλών Public Affairs, ενώ διατηρεί στρατηγική συνεργασία σε θέματα πολιτικής επικοινωνίας με την ισραηλινή εταιρεία SHAVIV Strategy and Campaigns – www.strategyandcampaigns.com.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Το 2013 η ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας βραβεύτηκε ως η Καλύτερη Μικρομεσαία Επιχείρηση, στα InBusiness Awards. Επίσης ανακηρύχτηκε εθνική πρωταθλήτρια στα European Business Awards (ΕΒΑ) 2016-2017 στην κατηγορία Επικέντρωση στον Πελάτη.

Αποκόμματα τύπου