Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Χατζηκυριάκος

Το 2003, ίδρυσε τη ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας, της οποίας έκτοτε είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Διετέλεσε σύμβουλος επικοινωνίας του υποψηφίου και μετέπειτα Προέδρου της Κύπρου κ. Νίκου Αναστασιάδη, ενώ διαχειρίστηκε επικοινωνιακά την αγορά του ιδιωτικού νησιού Σκορπιός στην Ελλάδα. Είναι κάτοχος Master of Arts στη δημοσιογραφία από το Northeastern University της Βοστώνης και Bachelor of Arts στη Δημοσιογραφία/Επικοινωνία και Πολιτικές Επιστήμες από το Indiana University. Διαθέτει 20ετή δημοσιογραφική εμπειρία.

Διευθύνων Σύμβουλος

Ανδρέας Χατζηκυριάκος

Το 2003, ίδρυσε τη ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας, της οποίας έκτοτε είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Διετέλεσε σύμβουλος επικοινωνίας του υποψηφίου και μετέπειτα Προέδρου της Κύπρου κ. Νίκου Αναστασιάδη, ενώ διαχειρίστηκε επικοινωνιακά την αγορά του ιδιωτικού νησιού Σκορπιός στην Ελλάδα. Είναι κάτοχος Master of Arts στη δημοσιογραφία από το Northeastern University της Βοστώνης και Bachelor of Arts στη Δημοσιογραφία/Επικοινωνία και Πολιτικές Επιστήμες από το Indiana University. Διαθέτει 20ετή δημοσιογραφική εμπειρία.

Διεύθυνση Γραφείου:
Αγαθοκλέους 2, 2000 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Τ.Θ. 20365, Λευκωσία CY-2151, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22 441922
Φαξ: +357 22 519743