5’ με τη Χρύστα Ντζάνη,
Communication Consultant στη ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας

Της Αντιγόνης Σολομωνίδου Δρουσιώτου

1. Τι είναι η εσωτερική επικοινωνία σε έναν Οργανισμό;
Η εσωτερική επικοινωνία είναι ο τρόπος που τα μέλη ενός Οργανισμού -διοίκηση και εργαζόμενοι- επικοινωνούν μεταξύ τους. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει ένας ξεκάθαρος κώδικας εσωτερικής επικοινωνίας, ώστε ο Οργανισμός να λειτουργεί αποτελεσματικά και να επιτυγχάνει τους στόχους του.

2. Πώς Βελτιώνει την εικόνα του Οργανισμού;
Όταν έχει εμπεδωθεί καλά, η εσωτερική επικοινωνία βοηθά τους εργαζόμενους να επικοινωνούν σε διαπροσωπικό επίπεδο, σε επίπεδο ομάδων, αλλά και με την ηγεσία. Με αυτό τον τρόπο υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι και στόχοι και αυξάνεται η παραγωγικότητα.

3. Πώς διαμορφώνεται;
Καταρχάς θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των υφιστάμενων διαδικασιών εσωτερικής επικοινωνίας του Οργανισμού. Στη συνέχεια, διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εσωτερικής επικοινωνίας, το οποίο περιλαμβάνει με τρόπο δομημένο και συστηματικό λειτουργίες άμεσης επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, αλλά και εργαζομένων μεταξύ τους Τέτοιες λειτουργίες μπορεί να περιλαμβάνουν εσωτερικό διαδικτυακό τόπο (intranet), έκδοση εσωτερικού ενημερωτικού εντύπου, διοργάνωση εκδηλώσεων, βραβεύσεις προσωπικού κ.α.

4. Πώς ενστερνίζεται το προσωπικό την εικόνα που θέλει ο Οργανισμός να προβάλει;
Είναι σημαντικό ο κώδικας εσωτερικής επικοινωνίας να επικοινωνείται εξαρχής στα μέλη του Οργανισμού, καθώς και σε κάθε νέο μέλος και όποτε προκύπτουν τροποποιήσεις του. Χρειάζεται να είναι απλός και κατανοητός από το σύνολο των εργαζομένων. Περαιτέρω, είναι χρήσιμο να γίνονται τακτικές συναντήσεις του προσωπικού εντός Οργανισμού ή και εκτός για σκοπούς δεσίματος της ομάδας, καθώς και αξιολόγηση της εσωτερικής επικοινωνίας από τα μέλη της ομάδας μέσα από ερωτηματολόγια ικανοποίησης για τον τρόπο δράσης του Οργανισμού.

5. Πόσο επηρεάζει τον Οργανισμό η εσωτερική του επικοινωνία;
Στις μέρες μας, η εικόνα είναι το άλφα και το ωμέγα. Αν ένας εργαζόμενος είναι ικανοποιημένος και γνωρίζει καλά τον ρόλο και τις θέσεις του Οργανισμού του, τότε γίνεται καλύτερος πρεσβευτής του και μεταδίδει με τον καλύτερο τρόπο τις αρχές και αξίες του Οργανισμού.

Αποκόμματα τύπου
Φιλελεύθερος, 09/10/2018