Η ΓΝΩΡΑ αναλαμβάνει οποιαδήποτε εκδοτική εργασία, έντυπη ή ηλεκτρονική, ανεξαρτήτως ύλης, σχεδιαστικών ή εκτυπωτικών απαιτήσεων, συχνότητας έκδοσης ή γλώσσας. Μέχρι σήμερα έχει αναλάβει την έκδοση Βιβλίων, Περιοδικών, Newsletters, Ετήσιων Εκθέσεων, Έντυπων Εταιρικής Επικοινωνίας καθώς και Εξειδικευμένων Εκδόσεων.

Η ΓΝΩΡΑ ανέλαβε τη συγγραφή, σχεδιασμό και έκδοση του βιογραφικού έργου «Ευαγόρας Κ. Λανίτης 1921 – 1992», το οποίο έλαβε το Β’ Βραβείο Εκδοτικής Αρτιότητας το 2008.

Στις εκδοτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

  • Μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας
  • Καλλιτεχνικός σχεδιασμός και σελίδωση
  • Εκτύπωση
  • Εμπορική αξιοποίηση
  • Προώθηση – Διανομή