Επικοινωνία

ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας

Διεύθυνση Γραφείου:

Αγαθοκλέους 2, 2000 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

Τ.Θ. 20365, Λευκωσία CY-2151, Κύπρος

info@gnora.com

Τηλέφωνο: +357 22 441922
Φαξ: +357 22 519743

Φόρμα επικοινωνίας

  Διεύθυνση Γραφείου:
  Αγαθοκλέους 2, 2000 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

  Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
  Τ.Θ. 20365, Λευκωσία CY-2151, Κύπρος

  Τηλέφωνο: +357 22 441922
  Φαξ: +357 22 519743