Διοίκηση

Άνθη Βλάχου

Διαθέτει εμπειρία στη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη έργων. Είναι κάτοχος διπλώματος Office Administration.

Διοίκηση

Άνθη Βλάχου

Διαθέτει εμπειρία στη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη έργων. Είναι κάτοχος διπλώματος Office Administration.

Διεύθυνση Γραφείου:
Αγαθοκλέους 2, 2000 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Τ.Θ. 20365, Λευκωσία CY-2151, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22 441922
Φαξ: +357 22 519743