Υπεύθυνη Λειτουργιών

Έλενα Ανδρέου

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διοίκηση γραφείου καθώς και στη χρηματοοικονομική διαχείριση. Είναι κάτοχος διπλώματος Office Administration.

Υπεύθυνη Λειτουργιών

Έλενα Ανδρέου

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διοίκηση γραφείου καθώς και στη χρηματοοικονομική διαχείριση. Είναι κάτοχος διπλώματος Office Administration.

Διεύθυνση Γραφείου:
Αγαθοκλέους 2, 2000 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Τ.Θ. 20365, Λευκωσία CY-2151, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22 441922
Φαξ: +357 22 519743