Λειτουργός Λογιστηρίου

Ελένη Ηρακλέους

Διαθέτει εμπειρία στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης. Είναι κάτοχος διπλώματος LCCI – Accounting Higher & Bachelor of Business Administration.

Λειτουργός Λογιστηρίου

Ελένη Ηρακλέους

Διαθέτει εμπειρία στην παροχή λογιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης. Είναι κάτοχος διπλώματος LCCI – Accounting Higher & Bachelor of Business Administration.

Διεύθυνση Γραφείου:
Αγαθοκλέους 2, 2000 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Τ.Θ. 20365, Λευκωσία CY-2151, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22 441922
Φαξ: +357 22 519743