Διευθυντής Εκδόσεων

Γιώργος Κωνσταντίνου

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παραγωγή έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων. Είναι επικεφαλής του Τμήματος Εκδόσεων της ΓΝΩΡΑ. Έχει 20ετή δημοσιογραφική εμπειρία και είναι απόφοιτος Σχολών Δημοσιογραφίας / Μάρκετινγκ και Θεάτρου.

Senior Communication Consultant / Διευθυντής Εκδόσεων

Γιώργος Κωνσταντίνου

Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην παραγωγή έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων και στην υλοποίηση στρατηγικών επικοινωνίας για εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς των κατασκευών, της ενέργειας, των πετρελαιοειδών, της υγείας και του περιβάλλοντος. Είναι επικεφαλής του Τμήματος Εκδόσεων της ΓΝΩΡΑ. Έχει 20ετή δημοσιογραφική εμπειρία και είναι απόφοιτος Σχολών Δημοσιογραφίας / Μάρκετινγκ και Θεάτρου.

Διεύθυνση Γραφείου:
Αγαθοκλέους 2, 2000 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Τ.Θ. 20365, Λευκωσία CY-2151, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22 441922
Φαξ: +357 22 519743