Γενική Διευθύντρια

Σύλβια Καρακατσάνη

Είναι Γενική Διευθύντρια της ΓΝΩΡΑ από το 2020. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργων εταιρικής επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων. Συντονίζει ομάδες εργασίας και επιβλέπει όλες τις επικοινωνιακές ενέργειες που απαιτούνται για την προβολή και προστασία της φήμης οργανισμών και προσώπων. Διαχειρίστηκε επικοινωνιακά σημαντικές εκστρατείες στους τομείς της υγείας και των φαρμάκων, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του τουρισμού. Εργάστηκε για 18 χρόνια ως δημοσιογράφος σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και είναι απόφοιτος Σχολής Δημοσιογραφίας και Δημοσίων Σχέσεων.

Γενική Διευθύντρια

Σύλβια Καρακατσάνη

Είναι Γενική Διευθύντρια της ΓΝΩΡΑ από το 2020. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση έργων εταιρικής επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων. Συντονίζει ομάδες εργασίας και επιβλέπει όλες τις επικοινωνιακές ενέργειες που απαιτούνται για την προβολή και προστασία της φήμης οργανισμών και προσώπων. Διαχειρίστηκε επικοινωνιακά σημαντικές εκστρατείες στους τομείς της υγείας και των φαρμάκων, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και του τουρισμού. Εργάστηκε για 18 χρόνια ως δημοσιογράφος σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και είναι απόφοιτος Σχολής Δημοσιογραφίας και Δημοσίων Σχέσεων.

Διεύθυνση Γραφείου:
Αγαθοκλέους 2, 2000 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Τ.Θ. 20365, Λευκωσία CY-2151, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22 441922
Φαξ: +357 22 519743