ΓΝΩΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ΓΝΩΡΑ είναι εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρεία, η οποία μέσα από τη γνώση, την εμπειρία και τη δικτύωση των στελεχών της διαμορφώνει, διαχειρίζεται και προστατεύει τη φήμη επιχειρήσεων, οργανισμών και προσώπων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.  Προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Εταιρικής και Πολιτικής Επικοινωνίας, Public Affairs και Εκδόσεων σε Κύπρο και Ελλάδα.

Στα 14 χρόνια λειτουργίας της, η ΓΝΩΡΑ κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη των μεγαλύτερων κυπριακών εταιρειών, οργανισμών και πολιτικών προσώπων, καθώς και διεθνών επιχειρηματιών και ξένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Υπηρεσίες

Μελετώντας σε βάθος τις στρατηγικές επιδιώξεις και επικοινωνιακές ανάγκες κάθε πελάτη, σχεδιάζει την ολοκληρωμένη επικοινωνιακή του στρατηγική και λειτουργεί συμβουλευτικά και πρακτικά στην υλοποίησή της. Οι υπηρεσίες που προσφέρει καλύπτουν όλο το φάσμα των επικοινωνιακών ανάγκων των πελατών της. Μεταξύ άλλων προσφέρει υπηρεσίες Γραφείου Τύπου, Media Relations, Διαχείρισης Κρίσεων, Lobbying, Digital Communication, Παρακολούθησης της Επικαιρότητας κ.ά.

Σημαντικότερες εκστρατείες τελευταίων πέντε ετών

Η ΓΝΩΡΑ δραστηριοποιείται κυρίως στον χώρο πέρα της διαφήμισης, κατα συνέπεια δεν λειτουργεί πάντα στη λογική εκστρατειών. Διαχειρίζεται συνολικά τη φήμη και την εικόνα των πελατών της και η διαδικασία αυτή καλύπτει συνήθως ένα ευρώ φάσμα δράσεων και υπηρεσιών, έχοντας ένα σαφώς πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σε επίπεδο πολιτικών εκστρατειών, στις πρόσφατες δημοτικες εκλογές η ΓΝΩΡΑ έτρεξε έξι καμπάνιες υποψηφίων δημάρχων, εκ των οποίων εξελέγησαν οι πέντε.  Σε εταιρικό επίπεδο, σημαντικό project αποτέλεσε η προβολή και διαχείριση της επικοινωνίας της διεθνούς κοινοπραξίας, Melco International Limited, Hard Rock International και Cyprus Phasouri (Zakaki) Limited, μέλος του Ομίλου CNS, που διεκδικεί την άδεια λειτουργίας καζίνο στην Κύπρο.

Οι κύριες προκλήσεις της επικοινωνίας στην Κύπρο σήμερα

Μεγάλη πρόκληση, τόσο για τη ΓΝΩΡΑ όσο και για τους πελάτες της, παραμένει η προσαρμογή – σε επιχειρηματικό αλλά και επικοινωνιακό επίπεδο – στα νέα δεδομένα που δημιούργησε η οικονομική κρίση.  Ταυτόχρονα, η ανάγκη συνεχούς αξιοποίησης των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία στον τομέα της ενημέρωσης και της επικοινωνίας αποτελεί μια σοβαρή πρόκληση. Πρόκειται για ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον, το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς, δημιουργώντας ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις.

Οι επιπτώσεις της κρίσης και της ραγδαίας ανάπτυξης των ψηφιακών τεχνολογιών

Η οικονομική κρίση και η ανάπτυξη της τεχνολογίας διαφοροποίησαν ουσιαστικά και το περιβάλλον των ΜΜΕ, με ξεκάθαρη πλέον στροφή προς τις διαδικτυακές και ψηφιακές τεχνολογίες.  Τα ψηφιακά Μέσα αποτελούν το πλέον σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο προβολής, το οποίο εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, συμβάλλει θετικά στην εικόνα και την ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης με τα στοχευμένα ακροατήρια.  Ταυτόχρονα, όμως, είναι κι ένα περιβάλλον σαφώς πιο επικίνδυνο από εκείνο των παραδοσιακών Μέσων.

Προβλέψεις για το 2017

Το γεγονός ότι η κυπριακή οικονομία έχει εισέλθει σε μια νέα φάση ανάπτυξης, έχοντας διορθώσει αρκετά από τα λάθη του παρελθόντος, αναμένεται να επηρεάσει θετικά και τον τομέα της επικοινωνίας, αφού αναπόφευκτα θα αυξηθούν εκ νέου οι ανάγκες και οι δαπάνες προβολή.  Βασικοί τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός και η αγορά ακινήτων, καταγράφουν ενθαρρυντικές επιδόσεις, ενώ και ο τραπεζικός κλάδος, παρά τις προκλήσεις, αρχίζει σιγά σιγά να λειτουργεί με περισσότερη εξωστρεφεία, να σχεδιάζει και να προωθέι στην αγορά προϊόντα και υπηρεσίες με πιο ελκυστική τιμολόγηση και επιτόκια. Όλα αυτά σημιουργούν ένα πιο θετικό περιβάλλον και για τον χώρο της επικοινωνίας.

Στόχοι για το 2017

Έχουμε θέσει δύο στρατηγικούς στόχους. Ο πρώτος αφορά στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες.  Θέλουμε να είμαστε στον ίδιο βαθμό αποτελεσματικοί και να παρέχουμε στου πελάτες μας την ίδια ποιότητα υπηρεσιών και στα διαδικτυακά – ψηφιακά μέσα.  Για τον σκοπό αυτό αναθέσαμε σε ομάδα στελεχών της ΓΝΩΡΑ τη διαμόρφωση ενός πλαισίου παροχής όλων των υπηρεσιών που απαιτεί ο συγκεκριμένος χώρος.  Το πλαίσιο αυτόσ συζητήθηκε διεξοδικά εντός εταιρείας, αλλά και με εξειδικευμένους εξωτερικούς μας συνεργάτες και σήμερα δηλώνουμε έτοιμοι να παρέχουμε υπηρεσίες που καλύπτουν ανάγκες εκπαίδευσης, ανάπτυξης, διαχείρισης και παρακολούθησης ψηφιακών εργαλειών.  Ο δεύτρος μας στόχος αφορά στη δομή της εταιρείας.  Έχουμε αναθέσει στην PwC την επεξεργασία ενός σχεδίου για σταδιακή διεύρυνση της μετοχικής βάσης της εταιρείας και με άλλα στελέχη της ΓΝΩΡΑ.

Facts & Figures

  • Έτος ίδρυσης: 2003
  • Χρόνος λειτουργίας: 14

Συνεργασία με οίκους του εξωτερικού

Η ΓΝΩΡΑ είναι μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου εταιρειών επικοινωνίας Euracsis και του δικτύου Fipra, του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού δικτύου οργανισμών παροχής συμβουλών public affairs.  Επίσης, λεχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με την ισραηλινή εταιρεία επικοινωνίας Shaviv Strategy and Campaigns.

Σημαντικοί πελάτες/accounts

Η ΓΝΩΡΑ προσφέρει υπηρεσίες σε περισσότερες από 30 επιχειρήσεις και οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η Πετρολίνα, η PwC, το ΕΤΕΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Wargaming, η BAT Cyprus, η Hermes Airports, ο CIPA, ο ΠΑΣΥΞΕ, η ΟΠΑΠ Κύπρου, η Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ, η DP World, η Atum Developments κ.ά.


Προσωπικό

18 άτομα πλήρους απασχόλησης συν δίκτυο εξωτερικών συνεργατών για εξειδικευμένες υπηρεσίες


Ετήσιο τζίρος

 

Γύρω στο €1 εκατομμύριο

 

Αποκόμματα τύπου