2022-03-09 GNORAnews

Οι γυναίκες να πιστέψουν στον εαυτό τους

Είναι ευθύνη της πολιτείας να διασφαλίσει την ισότητα ίων φύλων στην αγορά εργασίας και τη μισθολογική διαφάνεια υπογραμμίζει η κα Σύλβια Καρακατσάνη στέλνοντας το δικό της μήνυμα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

 

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σημειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόμα στερεότυπα, αντιλήψεις και διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;
Οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών εξακολουθούν να υφίστανται, παρά τα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στις βαθιά ριζωμένες πατριαρχικές αντιλήψεις και στερεότυπα σχετικά με τους κοινωνικούς ρόλους των δύο φύλων. Ειδικότερα στον τομέα της απασχόλησης οι γυναίκες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις χώρες της ΕΕ, η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι χαμηλότερη από εκείνη των ανδρών, αμείβονται με λιγότερα χρήματα και υποεκπροσωπούνται σε διευθυντικές θέσεις.

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέμα της ισότητας στον εργασιακό τομέα; Δίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής ανέλιξης μεταξύ ανδρών και γυναικών;
Κάθε οργανισμός οφείλει να εφαρμόζει πολιτικές που προάγουν την ισότητα στο εργασιακό περιβάλλον. Οι όροι απασχόλησης, επαγγελματικής ανέλιξης και οι αμοιβές θα πρέπει να παρέχονται με βασικό δείκτη την απόδοση, τα προσόντα και τις ικανότητες ενός εργαζομένου και όχι με βάση το φύλο του. Στον τομέα της επικοινωνίας όπου δραστηριοποιούμαι και ειδικότερα στη ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας, οι γυναίκες επαγγελματίες έχουν δυναμική παρουσία και αρκετές εξ αυτών κατέχουν ανώτερες θέσεις. Αδιαμφισβήτητα όμως υπάρχουν τομείς και χώροι εργασίας όπου οι γυναίκες δεν απολαμβάνουν τα ίδια ωφελήματα και ευκαιρίες. Για να τερματιστούν οι έμφυλες διακρίσεις και ανισότητες θα πρέπει αφενός να εφαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο που θωρακίζει την ισότητα των δύο φύλων και αφετέρου να απαλλαγούμε από αναχρονιστικές απόψεις και αντιλήψεις.

Είναι σημαντικό κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως φύλου, να πιστεύει στον εαυτό του και να μην επαναπαύεται.

Ποια είναι τα κυριότερα εμπόδια που συναντά μια γυναίκα στον δρόμο για την κορυφή;
Άντρες και γυναίκες στις δυτικές κοινωνίες έχουν πλέον τις ίδιες ευκαιρίες ακαδημαϊκής μόρφωσης και εκπαίδευσης. Οι γυναίκες έχουν επίσης αποκτήσει οικονομική χειραφέτηση και προσωπική ανεξαρτησία. Εξακολουθούν όμως να βρίσκονται αντιμέτωπες με νοοτροπίες και συμπεριφορές που επηρεάζουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και ανέλιξη. Αρκετοί εργοδότες πιστεύουν ότι οι γυναίκες λόγω των πολλαπλών προσωπικών υποχρεώσεών τους δεν μπορούν να αφιερώσουν χρόνο στην εργασία και έχουν χαμηλότερες επαγγελματικές φιλοδοξίες. Κατά συνέπεια προσφέρουν στις γυναίκες λιγότερες ευκαιρίες και χαμηλότερες απολαβές. Είναι κεφαλαιώδους σημασίας να καταπολεμηθούν κοινωνικές αντιλήψεις και στερεότυπα που θέλουν τους άνδρες να είναι καταλληλότεροι σε ηγετικούς ρόλους και θέσεις εξουσίας και τις γυναίκες να περιορίζονται σε βοηθητικούς ρόλους και να έχουν την κύρια ευθύνη για τη φροντίδα της οικογένειας και την ανατροφή των παιδιών.

Ποια συμβουλή θα δίνατε σε μια γυναίκα που ξεκινά σήμερα την επαγγελματική της σταδιοδρομία;
Να θέτει υψηλούς στόχους και να μην αποθαρρύνεται από τις όποιες δυσκολίες θα συναντήσει. Είναι σημαντικό κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως φύλου, να πιστεύει στον εαυτό του, να έχει όραμα, να μην επαναπαύεται αλλά να αναζητά και να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες για διεύρυνση των γνώσεων και βελτίωση των δεξιοτήτων του. Αυτά είναι τα εφόδια για την επαγγελματική και προσωπική επιτυχία.

Ως μια γυναίκα-επαγγελματίας, πιστεύετε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται από την Πολιτεία για προστασία των εργαζόμενων γυναικών είναι ημίμετρα ή αποσπασματικά; Αν ναι, δώστε μας επιγραμματικά τρία παραδείγματα-εισηγήσεις.
Αδιαμφισβήτητα σε νομοθετικό αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας έχουν γίνει βήματα προς τα μπρος. Για να επιτύχουμε όμως τον στόχο της δίκαιης εκπροσώπησης των γυναικών στην εργασία, στα κέντρα λήψης αποφάσεων και στους φορείς άσκησης πολιτικής χρειάζεται αρκετή ακόμη προσπάθεια. Είναι ευθύνη της πολιτείας να διασφαλίσει την ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας και τη μισθολογική διαφάνεια. Απ’ εκεί και πέρα, δουλειά πρέπει να γίνει και στον χώρο της Παιδείας. Οι αντιλήψεις και οι πεποιθήσεις που καλλιεργούνται, τα στερεότυπα και οι πατριαρχικές δομές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για το πως αντιλαμβανόμαστε τον σύγχρονο κόσμο.

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυμάζετε;
Την πρωτοπόρο αεροπόρο και υπέρμαχο των δικαιωμάτων των γυναικών Amelia Mary Earhart.

 

Tης Σύλβιας Καρακατσάνη – Γενικής Διευθύντριας στη ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Economy Today.

  • Share:

Διεύθυνση Γραφείου:
Αγαθοκλέους 2, 2000 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Τ.Θ. 20365, Λευκωσία CY-2151, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22 441922
Φαξ: +357 22 519743