Πολιτική Απορρήτου
GDPR

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με τις πρόνοιες των περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόµου) Νόµων του 2001 µέχρι 2012, όπως εκάστοτε τροποποιούνται.

Πότε κρατάμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

Η παρούσα ιστοσελίδα της εταιρείας ΓΝΩΡΑ Σύμβουλοι Επικοινωνίας (στο εξής «Εταιρεία») συλλέγει προσωπικά δεδομένα στις πιο κάτω περιπτώσεις:
– Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας.
– Όταν εγγραφείτε για να λαμβάνετε το Ενημερωτικό Δελτίο «Confidential».

Τι προσωπικά στοιχεία συλλέγουμε;

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να είναι:
– Ονοματεπώνυμο
– Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείο

Για πόσο καιρό κρατάμε τα πιο πάνω στοιχεία;

Μερικά ή όλα τα πιο πάνω στοιχεία θα διατηρούνται, για ακαθόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν ζητήσετε τη διαγραφή τους.

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία;

Τα προσωπικά σας στοιχεία είναι διαθέσιμα μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, εκτός εάν προκύψει νομική υποχρέωση να γνωστοποιηθούν σε άλλες κυβερνητικές αρχές, ή σε τρίτα μέρη.

Πως μπορείτε να αλλάξετε τα προσωπικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει;

Διατηρείτε τα παρακάτω νόμιμα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που υπόκεινται επεξεργασίας από την Εταιρεία, επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο Λειτουργό, του οποίου τα στοιχεία φαίνονται στο τέλος αυτού του χώρου:
– Το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρεί η Εταιρεία.
– Το δικαίωμα διόρθωσης οποιωνδήποτε ανακριβών προσωπικών δεδομένων.
– Το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων.
Παράλληλα, διατηρείτε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να διακόψετε τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου και σχετικών ενημερώσεων με την ανάλογη επιλογή που παρουσιάζεται στο κάτω μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου.

Μετάβαση σε σελίδα εκτός του ιστοχώρου

Εάν παραπεμφθείτε σε άλλη ιστοσελίδα εκτός του ιστοχώρου της Εταιρείας, ισχύει η πολιτική απορρήτου της εκάστοτε ιστοσελίδας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου αφορά αποκλειστικά την ιστοσελίδα της Εταιρείας και την υποσελίδα του Ενημερωτικού Δελτίου «Confidential».

Cookies

Σε κάποιες περιπτώσεις, η ιστοσελίδα της Εταιρείας ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies όταν την επισκεφθείτε. Αυτό είναι χρήσιμο ώστε να «θυμάται» η ιστοσελίδα κάποιες επιλογές σας και να τις διατηρεί όταν επανέρχεστε, για δική σας ευκολία. Επιπρόσθετα, τα cookies χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του Google Analytics, το οποίο αναλύεται πιο κάτω. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να καθαρίσετε τα cookies από τον υπολογιστή σας, ρυθμίζοντας ανάλογα το web browser που χρησιμοποιείτε.

Google Analytics

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης επισκεψιμότητας ιστοσελίδων που παρέχεται από την Google, Inc. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας συνήθως μεταδίδονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η ανωνυμοποίηση IP ενεργοποιείται σε αυτήν την ιστοσελίδα, με τρόπο ώστε η IP διεύθυνση του επισκέπτη, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, να αποκρύπτεται από την Google πριν από τη μετάδοση. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταδοθεί και θα καλυφθεί σε ένα διακομιστή Google στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκ μέρους του χειριστή αυτής της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές για την αξιολόγηση της χρήσης της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και την παροχή άλλων υπηρεσιών σχετικά με τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας και τη χρήση του διαδικτύου στον διαχειριστή της ιστοσελίδας. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP με άλλα δεδομένα που διατηρεί η Google. Μπορείτε να αποτρέψετε τη μετάδοση δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) που παράγει το cookie αναφορικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας στο Google, κάνοντας εγκατάσταση ενός επιπρόσθετου browser plugin επιλέγοντας αυτόν τον σύνδεσμο.

Αν έχετε απορίες ή χρειάζεστε διευκρινήσεις

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια που μπορεί να έχετε σε σχέση με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα νόμιμα δικαιώματά σας, ως υποκείμενο δεδομένων, αναφορικά με τις πληροφορίες που διατηρεί η Εταιρεία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας:
Έλενα Ανδρέου
Τηλέφωνο: 22441922
info@gnora.com.

Διεύθυνση Γραφείου:
Αγαθοκλέους 2, 2000 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:
Τ.Θ. 20365, Λευκωσία CY-2151, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22 441922
Φαξ: +357 22 519743